Positief Gezond

De Heulenaar - Praktijk voor alternatieve geneeskunde

Vergoeding meestal via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Wat is Orgone Energie?


We hebben allemaal weleens gehoord van Chi, Prana, Mana, Reiki of the Aether. Dit zijn allemaal namen voor hetzelfde fenomeen, de levensenergie. Orgone energie is de naam die dr Wilhelm Reich, psycho-analist en wetenschapper, aan deze universele energie, die alles doordringt en de bron van alle leven is, gaf. In de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw was Dr. Wilhelm Reich in staat om het bestaan van etherische energie (levensenergie, de aether) waar te nemen en te meten. Hij stelde vast dat deze energie alomtegenwoordig is en aan de basis staat van alle levensprocessen. Hij merkte op dat wanneer de stroom van Orgone energie wordt geblokkeerd in een persoon, dit tot spierspanningen en ziekte leidt. Hij is door deze inzichten ook de grondlegger van emotioneel lichaamswerk.


Hij ontdekte door zijn onderzoek ook dat het mogelijk was deze energie aan te trekken. Dr. Reich stelde vast dat als hij verschillende lagen van fiberglas en staalwol stapelde, dat hij daarmee Orgone energie aantrok. Hij merkte op dat de accumulatie van chi energie werd gestimuleerd door een gelaagde combinatie van organisch en metaalachtig materiaal.  


Hij bouwde grote kasten, genaamd accumulators of Oracs, waarbij hij deze lagen techniek toepaste en was in staat om zijn patiënten van verschillende klachten af te helpen, door hen hierin dagelijks korte tijd te laten plaatsnemen. Reich experimenteerde succesvol met het genezen van kankerpatiënten, wanneer hij waarnam dat de ziekte voortvloeide uit een geblokkeerde levensenergie in het lichaam.


Ook de aarde kent plekken waar de stroom van orgone geblokkeerd isl Volgens Reich zijn 's werelds woestijnen plaatsen waar de stroom van positieve levendige, bruisende levensenergie (POR) ontbreekt. De negatieve energie die hij op deze plekken aantrof noemde hij DOR, ofwel dodelijke energie. Hij ontwikkelde de eerste Cloudbuster, een apparaat dat bestaat uit metalen buizen die DOR aantrekken en het omzetten in grote hoeveelheden water - hij wilde deze Cloudbuster gebruiken om woestijnen in de VS, waar hij gedurende vele jaren woonde, te revitaliseren en er regen te brengen.


Verder onderzoek door wetenschappers die in de voetsporen zijn getreden van Reich hebben de mainstream van de westerse wetenschap uiteindelijk gedwongen om officieel het concept van een universele en onzichtbare energie te accepteren.


Wat is Orgonite?


De naam Orgonite werd voor het eerst gebruikt door Karl Welz voor het beschrijven van een mengsel van niet-biologische (metalen krullen) en organische (glasvezel hars) materialen, dat hetzelfde resultaat geeft als de accumulators van dr. Reich, nl. het aantrekken van POR. Don & Carol Croft ontdekten dat de werking hiervan versterkt werd door kleine kristallen aan het mengsel toe te voegen. Kwartskristallen hebben de eigenschap om etherische-energie te verzamelen, te transformeren en uit te stralen.


Orgonite trekt niet alleen positieve energie aan, het zet ook negatieve energie om in positieve energie. Orgonite heeft hierdoor ook een effect op ons denken, gedachten bestaan immers ook uit energie. Het zet negatieve gedachten om in meer positieve gedachten, je zou kunnen stellen dat het moeilijk is om negatief te blijven als er orgonite in de buurt is.


Orgonite kan o.a. ingezet worden voor:


● Het zuiveren van de atmosfeer

● Het verminderen van de schadelijke effecten van allerlei soorten straling (Wifi, GSM, EMF)

● Het verbeteren van de nachtrust en bescherming tegen nachtmerries

● Het ontgiften van water

● Het versterken en beschermen tegen ongedierte van planten

● Het ontwikkelen en verbeteren van de psychische zintuigen.

● Het aantrekken van positieve energie en een prettige sfeer


Diverse orgonite materialen en hun functie zijn:


HHG (Holy Handgranate): Voor in huis.

Tower Buster: Om zendmasten onschadelijk te maken.

Chem Buster: Om chemtrails aan te pakken.Wilhelm Reich werd in 1897 in Oostenrijk geboren als zoon van een rijke boer en werd, zoals destijds gebruikelijk was, thuis geschoold. Na zijn diensttijd in het Oostenrijkse leger aan het Italiaanse front, studeerde hij af als doctor in de geneeskunde aan de universiteit van Wenen. Door zijn hoge intelligentie muntte hij uit in zijn studies en werd een protege van Sigmund Freud. Na zijn afstuderen trad hij in dienst bij Freuds psychoanalytische kliniek waar hij een pionierde in de psychoanalyse. In de dertiger jaren merkte hij een energetische verbinding op, die wordt gedeeld door alle levende wezens, en had de helderheid van geest deze observatie niet als onbelangrijk af te doen. Dit was de start van zowel zijn onderzoek naar orgone als van de heksenjacht van de Amerikaanse overheid op zijn bevindingen.


Wilhelm Reich werd na een schijnproces in de gevangenis gegooid en zijn boeken werden verbrand, een week voordat hij vrijgelaten zou worden overleed hij onverwacht. De Amerikaanse overheid deed zelfs een poging het woord “orgone” uit het woordenboek te laten schrappen. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat dr. Reich geen natuurlijke dood gestorven is. De extreme acties van de FDA tegen hem hebben er echter wel voor gezorgd dat veel mensen tot de conclusie gekomen zijn dat Wilhelm Reich's onderzoek heel belangrijk was en is. Voor zijn overlijden heeft Reich per testament opdracht gegeven dat zijn boeken pas na 50 jaar opnieuw uitgegeven mochten worden omdat hij vond dat de mensheid nog niet klaar was voor zijn ontdekking. In 2007 zijn zijn boeken opnieuw uitgegeven en vandaag de dag zijn er wereldwijd vele organisaties die moeder aarde “orgoniseren” om haar van schadelijke straling en chemtrails te ontdoen. Het wereldwijde netwerk van orgonite-activisten is het beste bewijs dat orgonite een krachtig middel voor bevrijding en healing is voor ieder van ons die zich om de aarde en de mensheid bekommert.

Orgonisenederland.nl

Orgoniseafrica.com

Orgonise UK

Awesome orgonite

Wilhelm Reich Infant Trust.org

Bibliotheca Pleyades

Saharasia James DeMeo

Educate Yourself.org

Orgonite

Wanneer je je omgeving als muf, onderdrukkende of dood ervaart dan is er waarschijnlijk sprake van een hoge en ongezonde DOR-concentratie. Orgonite kan dan helpen de afmosfeer te verbeteren.