Positief Gezond

De Heulenaar - Praktijk voor alternatieve geneeskunde

Vergoeding meestal via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Nes Infoceuticals

De Nes Infoceuticals bevatten kleine hoeveelheden micromineralen, die zijn ingeprint met informatie om verstoringen in het lichaamsveld aan te pakken. Dit in tegenstelling tot kruiden, (voedings) supplementen en geneesmiddelen, die alleen fysieke informatie aan het lichaam verstrekken. Deze middelen kunnen pas optimaal hun werk doen als het onderliggende besturingssysteem, het lichaamsveld, goed functioneert.

De NES Provision scan geeft aan waar er verstoringen zijn in het lichaamsveld en welke infoceuticals je op dat moment nodig hebt om deze op te lossen. De Nes Infoceuticals worden als druppels in een glas bronwater ingenomen, leidingwater is niet geschikt als medium. Het is belangrijk de aanwijzingen precies op te volgen. Infoceuticals mogen bijvoorbeeld niet met elkaar worden gemengd. Bij inname van meerdere infoceuticals moet je tenminste 2 minuten wachten voordat je de volgende inneemt. Infoceuticals zijn geen homeopathische remedies, je kunt ze wel tegelijk met voeding, met koffie of thee, met andere supplementen, kruiden, vitaminen en zelfs met geneesmiddelen gebruiken.

Nes Health heeft in totaal 67 Nes Infoceuticals ontwikkeld, de infoceuticals zijn onderverdeeld in een aantal categorieën:

Als liberator in de scan opduikt hoeft echter dit niet noodzakelijkerwijs geblokkeerde herinneringen en onopgeloste conflicten te betekenen, het kan ook een aanwijzing voor een grote verstoring van de samenhang tussen de vier velden zijn, welke reden daar ook achter zit. Een goede combinatie voor patiënten die de richting in hun leven kwijt zijn is ES 2 en LIB. In kleine doseringen helpt het deze patiënten om weer in het spoor te komen en een uitweg te vinden.

Op basis van de NES Provision scan, die gedetailleerde informatie over je lichaamsveld weergeeft, adviseer ik welke infoceuticals nodig zijn om de verstoringen aan te pakken. In overleg met de cliënt adviseer ik één tot vier verschillende Nes Infoceuticals in te nemen.

Tijdens het programma zul je merken dat de infoceuticals je lichamelijke herstelproces verbeteren, en een positief effect hebben op onderliggende mentale en/of emotionele problemen. De meeste mensen ervaren vrijwel meteen een vooruitgang in welzijn en vitaliteit. Sommigen melden dat ze meer dromen, een sterker gevoel en meer persoonlijk inzicht hebben. Incidenteel kunnen tijdelijk milde bijwerkingen, zoals hoofdpijn of griepachtige verschijnselen ontstaan. Dit is normaal en een teken dat het lichaamsveld gereinigd wordt. De verstoringen, waardoor de gezondheidsklachten zijn ontstaan, worden immers opgeruimd. Na een paar dagen moeten eventuele klachten verdwenen zijn.

NES Health doet meer dan alleen symptoombestrijding. Ook oorzaken, die aan de basis van je klachten liggen, worden aangepakt. Een maximaal resultaat wordt bereikt met een compleet en intensief behandeltraject dat tijd en inzet vraagt. Eerst worden de meest bovenliggende problemen aangepakt. Na verloop van tijd worden ook dieper liggende oorzaken opgeruimd. Doorgaans volgt iedere maand een vervolgconsult. Een nieuwe scan toont de resultaten en de infoceuticals die nodig zijn bij het opruimen van de volgende, dieper liggende laag. Tijdens het behandeltraject wordt ook bekeken of het voedingspatroon en de lifestyle aangepast moet worden.

Je kunt je lichaam helpen te ontgiften door:

Big Fields

POLARITY - If the integrity of this field is compromised and it tends towards a positive charge there will likely be significant disruption to the quantum fields. It is quite difficult for the body to correct distortions and make positive changes unless polarity is normalized. Emotional blocks, stress, electromagnetic disturbances of all kinds, air travel, geopathic stress, toxins, and chronic illness, all correlate to polarity issues.

MAGNETIC POLAR AXIS - The magnetic polar axis is generated by the magnetic poles of the earth.
Misalignment is associated with the body's processes of creating and distributing heat. May result in hot and cold regions randomly located about the body.

EQUATORIAL AXIS - This axis is placed at 90 degrees to the Earth's North-South magnetic polar axis and represents the spin of the Earth. Misalignment of this axis may reduce the body's ability to absorb the right trace minerals from food.
Metabolic diseases can be associated with misalignment of this axis. Oxidation and anti-oxidation process may be affected. The liver and the large bowel processes may also be affected.

VERTICAL AXIS - The vertical axis is generated by gravity. Misalignment can be associated with long-term effects of geopathic stress (subterranean water ways, mineral deposits or caves). Misalignment can be associated with slight variations in gravity from place to place. Linked with functional problems of the nervous system, and can affect sleep patterns. Linked to noticeable health variances depending on whether person is upright or lying down.

Energetic Drivers

Energetic Drivers power the human body-field. If the Energetic Drivers are under-functioning there can be a corresponding lack of function in the body process.

ED-1 SOURCE - Master Driver, formed from lung- and kidneyenergy - energizes all other drivers. Source can be considered as the primary catalyst for all chemical and energetic activities in the body. It forms a basic resource for all our energy. It is the vital essence that gives life. Source is formed from the vital "paramagnetic" confetti contained within the cavities of the body. Impetus for maintaining, healing, and connecting body function. Important for relieving fatigue from detoxification and healing reactions. Source is depleted by chronic illness, physical and mental exhaustion, poor breathing, stress, toxic exposure, and malnutrition.

ED-2 HEART IMPRINTER - Primary driver for information transfer. Ensures information transfer to all cells of the body. Helps maintain correct body metabolism through its link to endoplasmic reticulum (protein & lipid synthesis, cell detoxing)

ED-3 CELL - Primary driver for body metabolism - Field is generated by mitochondria(energy centres of cells). Field is damaged by toxins in cells. Related to lung function. Good for geopathic stress.

ED-4 NERVE - Primary driver for nervous system function. Creates fields that transfer information in the body. Promotes calm, aids sleep. Harmonizes brain wave production, rebalancing whole nervous system.

ED-5 CIRCULATION - Primary driver for blood health and circulation. Maintains blood health, especially red blood cells. Healthy performance of arterial system. Transfer of oxygen, waste products, nutrients, hormones, and information. Maintains circulation nerve plexus.

ED-6 HEART - Primary driver for heart and emotions. Confluence of three major body systems: nervous, circulatory, and respiratory. Maintaining heart activity. Linked with midbrain, visual and auditory acuity. Decision making processes, identity, clarity, self-confidence, and mental integration.

ED-7 LUNG - Primary driver for respiration and energy movement in the body. Initiates movement of energy body-wide; related to growth, development. Maintains lung function, and free breathing, metabolism through correct exchange of gasses, and oxygen level in lungs. Combats viral susceptibility.

ED-8 STOMACH- Primary driver for digestive function. Related to whole process of digestion and assimilation of carbon, oxygen and hydrogen, fats, and protein. Detoxes stomach. Helps fields of mental functions, and increases muscle stamina.

ED-9 MUSCLE - Primary driver for muscular activity. Field is generated by muscle contractions. Field is disturbed by muscular and physical movement problems. Maintains muscular function generally, including metabolic waste excretion. Ensures availability of calcium and magnesium to muscles. Aids muscle growth and repair.

ED-10 SKIN - Primary driver for skin function. Field is generated by movement across skin by respiration and excretion. Also includes mucous membranes of lung and bowel. Repairs and regeneration of skin. Connects with muscle functions.

ED-11 LIVER - Primary driver for hepatic (liver) function. Field is generated by multiple liver functions. Field is damaged by toxins. Correction supports cells, functions, blood clotting, lymphatic regulation, detoxing enzymes and body ph.

ED-12 KIDNEY - Primary driver for renal and adrenal function. Supports kidney function, fluid metabolism, blood pressure regulation, physical stamina, and sanity.

ED-13 IMMUNITY - Primary driver for anti-body and non-specific resistance immunity. Field is generated from bone marrow production of immune cells.

ED-14 SPLEEN - Primary driver for specific immunity. Aids the formation of long-term antibodies. Aids resistance to moulds, parasites, allergic responses.

ED-15 PANCREAS - Primary driver for digestive enzymes and blood sugar regulation. Maintains pancreatic function. Field is susceptible to damage by environmental toxins.

ED-16 BONE - Primary driver for bone and calcium metabolism. Affects calcium metabolism. Assists bone growth and repair. Correction detoxes heavy metal from bones and muscles. Restores appetite.

Energetic Integrators

These fields correspond to acupuncture meridians.

EI-1 - Neurosensory-Large Intestine meridian - Nervous system, cranial nerves and sensory receptors, large intestine function and mineral absorption.

EI-2 - Heart Lung meridian - Cardiac tissue and hear function. Lung physiology and heart-lung interaction. Embryonic germinal layers.

EI-3 - Mucous Small Intestine meridian - Small intestines; organs and meridian. Calcium metabolism. Vertebral segments or motor units. Mucous membranes of the gut, nose, throat, lungs, etc. Skin.

EI-4 - Neurotransmitters Heart meridian - Triple cavities: head, chest, and pelvis. Neurotransmitters and midbrain. Uterus and ovaries. Audio acuity learning.

EI-5 - Lymphatics Bladder meridian - Lymph: drainage, nodes and lymphocytes. Hormones: adrenals, pituitary, thyroid. Musculoskeletal: spine, disc integrity, and spinal nerves. Bladder. Male genitalia including prostate.

EI-6 - Kidney meridian- Kidney organ and kidney meridian. Acid-Alkaline or pH regulation. Pineal gland and precursor hormones (DHEA). Neurological tissue (white matter) Tubes of the body.

EI-7 - Blood Field Gall Bladder meridian - Blood cell production. Blood pressure regulation. Immune activation, T and NK cells. Upper GI digestion, gall bladder function. Motor neurons and grey matter function.

EI-8 - Microbes Liver meridian - microbial disease. Vision; eye conditions. Hormone components, including estrogens.

EI-9 - Thyroid Triple Warmer meridian - Thyroid gland and thyroid function. Body cavities, places of zero point energy accumulation. Links the three primary cavities. All mucous membranes.

EI-10 - Circulation Heart Protector meridian - Circulatory system: arterial and venous. Neuroendocrine regulation. Motor, visual, and auditory regulation (midbrain). Anti-inflammatory effects.

EI-11 - Bone Marrow Stomach meridian - Stomach and digestion. Harbours heavy metals, Bone marrow, Male sexual system.

EI-12 - Shock Spleen meridian - Collapse, shock exhaustion. Digestive function, digestive enzymes, Pancreas: sugar metabolism. Toxic effects of radiation and radioactive substances.

Energetic Terrains

Energetic Terrains represent significant energetic distortions that severely disrupt the human body-field and are linked to many chronic diseases.

ET0 - influences the healing of tissues of the midbrain, auditory nerve, thalamus, optic thalamus, medulla oblongata, inner testes, renal tubules, myocardium, CNS, hearing, myocardium, whole cortex and all sphincter muscles.

ET1 - influences the healing of tissues of the red and yellow parts of the bone marrow, tongue, heart and frontal lobes of the brain.

ET2 - influences the healing of tissues in the red and yellow parts of the bone marrow, blood and frontal lobes of the brain.

ET3 - influences the healing of tissues in the Red and Yellow parts of the Bone Marrow, spleen and frontal lobes of the brain.

ET4 - influences the healing of tissues in the brain and particularly the central and peripheral nervous system. It also correlates with the arteries, blood, post sensory cortex and periosteum.

ET5 - influences the healing of tissues in the skin, lungs, larynx, neural ganglia and motor cortex.

ET6 - influences the healing of tissues in the respiratory tract especially the nose throat, lungs, and bronchi. It also links to the large bowel, pleura, larynx and sensory cortex.

ET7 - influences the healing of tissues in the liver, central nervous system, outer part of the brain, thyroid, pancreas, pituitary, bladder, kidney, duodenum, visual cortex and eyes.

ET8 - influences the healing of tissues in the coating of nerve axons, eye, liver, peritoneum, spinal cord.

ET9 - influences the healing of tissues in digestion generally and specifically stomach, duodenum, gall bladder, liver, breast ducts and sensory cortex.

ET10 - influences the healing of tissues in the liver, chest, gastro-intestinal tract, gall bladder, breast gland, motor and sensory cortex.

ET11 - influences the healing of tissues in the liver, large bowel, stomach, oesophagus, ileum, motor and sensory cortex.

ET12 - influences the healing of tissues in the liver, large bowel, larynx, skin, motor and sensory cortex.

ET13 - influences the healing of tissues in the blood, the large bowel, the chest cavity, the pancreas, bone tissue, nasal passages, ears, various neurones of the brain, para-nasal sinuses, spleen, alpha and beta cells of the pancreas.

ET14 - influences the healing of tissues in the skin, lungs, hearing, Cortil's organ, ceriable nerves and frontal lobes of the brain.

ET15 - influences healing generally throughout the body.

Energetic Stars

The body provides itself with mini information networks which function as sub-systems of the more complex Big Body Field and act as metabolic pathways governing energy usage. These subsystems are known as Energetic Stars. They are arranged in a strict sequence that gives the body maximum assurance of survival, so Energetic Star One (ES1) is the most important for survival, followed by Energetic Star Two (ES2), etc.

ES1 - IMMUNE - This Star is first in the Star series indicating the body's priority task in maintaining its immune system. This Star also relates to over stimulation of the Human Bodyfield by man-made and natural electromagnetic radiation (radio waves, computers, mobile phones, radar, solar radiation etc).

ES2 - MEMORY IMPRINTER - In biochemical terms memory is not well understood but biophysics research indicates that memory is formed from stored magnetic messages imprinted onto the fats of the brain and also all over the body. These messages or "memories" contain fundamental basic information on our identity, who we are, what we are doing here and also homeostatic operating instructions for metabolic processes, heart rate, hormonal levels etc.

Memory is an aspect of learning, and how well information is recalled is a sign of health. Learning processes rely on the heart's ability to imprint information into fats.

ES3 - NERVE FUNCTION - Memory is an aspect of learning, and how well information is recalled is a sign of health. Learning processes rely on the heart's ability to imprint information into fats.

ES4 - TRIPLE CAVITY - According to biophysics the body is powered and energized biochemically by sugars and by 'Source' energy. Source energy is accumulated and stored in the body cavities particularly the primary cavities of the cranium, chest and abdomen. When these cavities are under-functioning and not communicating, energy depletion may be experienced.

ES5 - AUTO-IMMUNE - The immune system forms a major defence system of the body and is basically a cell destroying mechanism and as such must be able to identify good cells from bad. If this process goes wrong through incorrect production of antibodies then auto-immune diseases and allergic reactions result.

ES6 - CIRCULATION, LIPIDS - A number of arteries in the body can build up deposits or otherwise start narrowing and restricting blood flow. This Star communicates with particular arteries where narrowing due to fat accumulation, or stenosis due to calcium deposition, is a potential problem.

ES7 - MUSCLE ENZYMES - The muscle system represents the largest group of tissues in the body (about half the body weight), and when there are metabolic errors in the muscles huge amounts of toxins are generated. There are also strong links between muscles and basic enzyme functions. Even slight detox reactions in the muscle can result in headaches, and general body aches in people of all ages.

ES8 - CHILL - Emotions form an information network within the body system and strong emotions that continually 'replay' themselves (emotional tape loops) may become imprinted into the body structure. These imprinted emotions are draining on the body and may play a significant part in many serious diseases and also sleep loss. The emotional part of the brain works quite slowly, and must be given frequent time out to simply process and reposition data into an organized field.

ES9 - SHOCK, AUDIO PROCESSING - This Star is associated with two principal issues: traumatic shock and blocks in the hearing process resulting in slow childhood development. Traumatic shock is serious as it can cause temporary collapse of the body field's information structure. If traumatic shock is deeply imprinted in the body cells it can significantly affect personal abilities. The first manifestation of shock is the severing of the link between hearing and speech - people who are shocked are speechless.

ES10 - STRESS, VIDEO PROCESSING - This Star is associated with two principle issues: stress and interpretation of visual patterns. If you cannot see things well enough your survival is under threat. Stress and inability to see things are related according to biophysics and connect with functional failure of the visual cortex and thalamus. Stress is also defined as the failure of the body to create a coherent Big Body Wave.

ES11 & ES-12 - MALE & FEMALE ENERGY - Social abilities, attractiveness, sexual performance and charisma are enhanced by an unhindered endocrine function. The hormonal cycle of women is complex and for balanced health the endocrine glands and receptor sites need to work as well as they can. Source energy is vital for correct endocrine function and male performance.

ES13 C-O-H METABOLISM - The elements of carbon, oxygen and hydrogen (C, O & H) are found in many molecules of the body. They form a fundamental part of the body's biochemical energy production mechanisms being present in sugars, carbohydrates and fats. The COH Star is concerned with metabolism and production of energy generally and is associated with Krebs Cycle (citric acid cycle) which appears to go wrong in a remarkable number of different diseases.

ES14 CELL METABOLISM - Cells prefer to operate in a toxin free environment, whilst the environment we live in contains many chemicals that are hostile to cellular activity. If environmental toxins build up in the body they will inhibit the ability of cells to metabolize and function correctly.

ES15 HEAVY METALS - The presence of heavy metals in the body can have a significantly detrimental effect on cellular functions, energetic process and the body field as a whole. The Feel Good Infoceuticals:

Feel Good infoceuticals

CHILL - Encourages a calm mental state by supporting the process of backlogs of emotional and sensory data from overload and emotional tape loops. Particularly helpful when a person's abilities have become compromised by constant long term stress.

COLD FLU IMMUNITY CFI - Accelerates the bodies natural recovery from colds and flu symptoms. Provides relief from fatigue, promotes drainage and re-tunes cellular function. Supports lung and large intestine meridian. Use with ESR for enhanced effects.

ELECTROMAGNETIC FIELD EMF - Corrects body field damage from radiation exposure (computers, mobile devices, wifi etc) resulting in poor concentration, headaches, heart palpitations, blood pressure variation or immunity depletion. Improves body fields ability to deflect electromagnetic frequency. May also be used topically on hands, back of neck and other places of exposure.

EMOTIONAL STRESS RELEASE ESR - Contains E-I , EI-7 and EI-12. Supports the entire body field in releasing emotional stress. Especially soothing for digestive tract and assists in the absorption of nutrients. It is neither sedative nor stimulant. May be applied topically to areas of physical trauma.

FAT METABOLISM - Energetically normalizes liver function and hormonal activity to encourage correct metabolism of fat in the body. Also supports the nervous system and appetite regulation Not stimulant nor appetite suppressant.

FEMALE - Supports correct female endocrine function to enhance social abilities, attractiveness, sexual function and personal charisma. Engenders confidence, willpower, social warmth and a general feeling of well being.

HEART - Supports the heart field as it relates to decision making processes, mental clarity and integration, identity and self esteem. Helps regulate emotions, and has a beneficial effect on the skin tone and appearance.

IMPRINTER - Energetically enhances the heart's ability to imprint nervous system information onto the bloodstream. Helps re-establish the head-heart connection promoting mental clarity and an overall positive outlook.

LOVE - Promotes feelings of unconditional unity and unconditional love for oneself and others. Supports personal transformation and helps clear the crown chakra.

MALE - Supports correct male endocrine function to enhance social abilities, attractiveness, sexual function and personal charisma. Engenders confidence, will power, social warmth and a general feeling of well being.

MUSCLE - Energetically assists in the clearing of metabolic waste stored in muscle tissue to and may aid in restoring flexibility, mobility, and muscle strength. Improving the muscle field promotes personal independence and supports the ability to animate dreams and desires. Some muscle soreness may accompany detox with this infoceutical.

PEACE - Promotes a calm mental state, mental clarity and honesty with oneself. Enhances the head to heart connection to transform conflicts between emotions and logical thinking and memories that have caused disharmony.

POLARITY PL - Corrects energetic distortions from air travel, over exposure to electromagnetic fields, chronic illness and geopathic stress. Realignment of the polarity of the body field promotes positive health changes and assists in physical and emotional detoxification. Especially useful for jetlag.

REJUVENATION - Energetically rejuvenates the body following sporting or strenuous physical activity, after physical injury, impact or shock. Aids in tissue regeneration and muscle recovery, enhances muscle tone and eases muscle strain, swelling and trauma. May be applied topically to areas of injury or pain.

SLEEP - Promotes a balanced sleep cycle and optimal regulation of the body's natural rhythms. Has a harmonising effect on the entire HBF. It is not sedative, is non-addictive and does not stimulate hormones. Use 3-4 times throughout the day with last dose before bed to reset sleep cycle.

SOURCE - Enhances source energy available for physical activity. Also useful when energetically depleted from chronic illness, mental exhaustion, stress, toxic exposure, malnutrition or poor breathing, Use before and during sports and other physically demanding endeavours.

LIBERATOR - The name means ‘liberation from being trapped in the past’. It matches with all emotions associated with the Brainstem, Cerebellum, Cerebral Medulla and Cerebral Cortex and removes energy blocks in these areas. It helps ensure that emotions flow in the correct direction within the body-field. Liberator has the extremely important function of restoration of information flow between Central Nervous System, the subconscious Matrix and the Heart, where the fields have become misaligned or non-coherent. Liberator has been designed to assist where the HBF is imploding due to the inability to take Source Energy inwards generally or at specific locations which may manifest as disease patterns. It also matches with microtubules in the nervous system. The Liberator infoceutical is recommended based on this energetic data. The Liberator Infoceutical can unblock suppressed somatopsychic patterns, so adequate psychoemotional support is essential through the healing and integration process.

DAY - The Day Infoceutical provides support for the body to work with hydration - hydrogen and oxygen supply to the tissues. It aids the body-field in catching photons from sunlight, creating electron flow and current. With the help of DHA in the cell membranes, this energy is stored in all cells of the body including the CSF of the cerebral ventricles. Its BFA content aligns these processes to the nervous system field (earth gravity axis), to the blood field (earth magnetic polar axis) and the connective tissue (earth equatorial axis) with the heart field of the body. Here the three axes cross each other at 90 degree angles. Day Infoceutical matches to the sympathetic nervous system and it may help you to feel more awake during the day. It also matches to many positive emotions and will help you to feel more optimistic and energized. In the presence of iron it matches to Cell Driver ED3. It also matches to all EI´s and ET´s. On a cell level there are matches to the centrioles and to Golgi-apparatus. This Infoceutical also matches to radioactive geopathic zones, hyperemia when there is inflammation, blood pressure changes and vertigo.

NIGHT - The Night Infoceutical provides support to the repair mechanisms of proteins, especially in the cell protoplasm, in collagen fibres and the cell membranes´ hydrophilic layers. It supports the charge separation of water through the information of 3000nm infrared radiation that provides the electrons needed for protein and cell membrane repair. It also carries the information of a static magnetic field which is normally provided by the Earth’s magnetic field, when it is not compromised by electromagnetic radiation from artificial lights in darkness while we sleep and/or non-native electromagnetic radiation (EMF’s)

Brain Hologram Infoceuticals for aiding with resolving past shock/conflict situations.

BRAINSTEM HOLOGRAM (BSH) - Composed of POLARITY. ED 4 and EI 2 for the integration of Brainstem, Heart and Matrix. The BSH Infoceutical has been developed to resolve emotional shock conflicts in the Brain Stem holographic field.

Tissues matching to BSH are:

The BSH Infoceutical has been developed to assist in the correction of:

Acoustic Nerve - Hearing

A past emotional shock or conflict arising from not hearing something or missing a piece of vital information e.g. not hearing an instruction or warning resulting in some traumatic event.

There may be a belief of being denied something - withholding and missing out e.g. child not getting desired wish.

Not receiving.

Ascending Large Intestine, Caecum, Appendix - Wronged

A past emotional shock, conflict or trauma which involved a very ugly, unpleasant, horrid situation such as being wrongly accused, a fight, an unjust act. The memory cannot be digested.

Bladder - Intimidate

A past emotional shock or traumatic event which felt or was very messy, ugly, unpleasant and cannot be digested. It has got stuck in the 'water' and cannot flow out.

Despite wanting to be separated, detached from the conflict such as walk away, it permeated inwards

This may be around intimidation, threats, physical damage, or being hurt.

Descending Large Intestine - Wronged

A past emotional shock, conflict or trauma which involved a very ugly, unpleasant, horrid situation such as being wrongly accused, a fight, an unjust act. The memory cannot be digested.

Duodenum (First Part of Small Intestines) - Family

A past emotional shock or angry conflict in which something that has been said or seen regarding relatives, co-workers or friends, has lead to anger which cannot be accepted or digested.

Ileum (First Part of Small Intestine) - Digest

A past conflict or confrontation which lead to a situation that cannot be accepted or digested. This may be in connection with 'fear of starvation' in the broadest sense, e.g. loss of job, business and not able to afford food.

May involve something that was said or seen that could not be taken in, instead it sits in the belly festering.

Living with indigestible anger and denial of facts.

Jejunum (Middle Small Intestine) - Digest

A past conflict or confrontation which lead to a situation that cannot be accepted or digested. This may be in connection with 'fear of starvation' in the broadest sense, e.g. loss of job, business and not able to afford food.

May involve something that was said or seen that cannot be taken in, instead it sits in the belly festering.

Living with indigestible anger and denial of facts.

Kidney Collecting Tubules - Isolation

A past emotional shock, trauma or conflict involving being abandoned, isolated, not cared for, left alone, left to die. It may be around being left out of something you should have been included in.

'Lost everything'.

Liver - Nourishment

A past emotional shock or conflict around food. This may be literally around starving from lack of food or an inability to digest food. It may be about withholding from eating because there was a feeling that a situation could not be survived. It may be about a need to eat regularly and fear of not having food. It may be about a conflict to do with being allowed to exist, having the nourishment (support, love) to exist.

Oesophagus and Lungs Alveoli - Swallow

A past emotional shock or conflict involving swallowing something. This may mean literally chocking on food or metaphorically a situation was so bad it could not be taken in at all. This may have arisen over something that was desired and wanted but on obtaining it there was some sudden traumatic event e.g. child gets a new toy and then immediately it breaks.

Alternatively there may be a case of being forced to swallow something one does not want. Something unacceptable is stuck in the throat

Lungs - Alveoli

A past emotional shock or conflict which involved being 'scared to death'. This could be around a situation which meant facing death or the termination of something very close. There may be a link to an unwelcome medical diagnosis and shocking prognosis.

There may be a tendency to hold the breath to protect from the fear.

Pancreas - Family

A past emotional shock or confrontation involving an angry fight with a family member over money, objects, inheritance or other important issues. It may feel like a 'fight or struggle for survival'. It may be that something personally important had to be sacrificed in order to support another.

Pharynx Request

A past emotional shock or conflict in which something was said or seen and has got stuck in the throat and cannot be brought up (expressed), and thus cleared, resolved.

This may be around getting hold of, obtaining, achieving something e.g. a child asking for affection and being refused. Then as an adult finding it hard to ask (stuck in throat) for affection.

Rectum (Sigmoid) - Letting go

A past emotional shock, conflict or 'ugly' situation around letting go of something material, emotional, belief, control, situation, person. e.g letting go of the belief that someone was honest and cared.

This situation may have involved meanness, cruelty, spitefulness, or had a menacing or sinister aspect.

The memory has become stuck (bound) and cannot be eliminated, let go of.

Stomach - Fairness

A past emotional shock or conflict that cannot be accepted or digested but also cannot be rejected (forgotten, forgiven).

This may be around family, money, justice where one cannot get one's fare share. Issue of fairness.

The feeling is as if something is stuck in the stomach.

Uterus, Uterine Tube and Prostate - Personal

A past emotional shock or confrontation which was experienced like being 'hit below the belt'. An unfair, low attack. The result of this attack (verbal or physical) may have left the feeling of not being 'manly' or 'womanly' enough. It may also relate to a conflict over very private or confidential information.


CEREBELLUM HOLOGRAM (CBH) - Composed of Celldriver and ES 15 for the integration of Cerebellum, Heart and Matrix. The CBH Infoceutical has been developed to resolve emotional shock conflicts in the Cerebellum holographic field.

Tissues matching to CBH are:

The CBH Infoceutical has been developed to assist in the correction of:

Breasts - Nurturing

A past emotional shock, conflict, trauma or confrontation around nurturing especially mother/child. Deep seated worry about nurturing a child, partner or person or the self not doing enough, responsibility. This could be a conflict of interests between a career and child rearing.

Pericardium - Heart

A past emotional shock, conflict or confrontation that involved an attack against the heart. This may be physically or mental e.g. physical blow to the heart; being told (or believing) you have a medical heart condition; being told you are heartless. There may be a fear of being 'emotionally broken' by another person.

Peritoneum (Abdomen Lining), Pleura (Lung Lining) - Vulnerable

A past emotional shock, trauma or confrontation that involved a deep attack on the abdomen or chest. It may literally involve a knife cutting the skin to expose the organs (like an operation) or a fear of operations or being attacked in a weakly defended part of the body.

Metaphorically this may relate to an emotional attack that felt like a knife penetrating deep into the vital organs such as an insult or sharp word.

Corium Skin (Deep Inner Skin Layer) - Soiled

A past emotional shock, conflict or trauma around physically being or figuratively soiled - made dirty, unclean, unwholesome. This may be around an assault against ones integrity e.g. referred to as being something dirty. This may include feeling disfigured e.g. cosmetic surgery going wrong, the body damaged in some way.


CEREBRAL MEDULLA HOLOGRAM (CMH) - Composed of Heart Driver, EI 10 and EI 1 for integration of Cerebral Medulla, Heart and Matrix. The CMH Infoceutical has been developed to resolve emotional shock conflicts in the Cerebral Medular holographic field.

Tissues matching to CMH are:

The CMH Infoceutical has been developed to assist in the correction of:

Adrenal Cortex - Direction

A past emotional shock or conflict involving moving in the wrong direction. This can mean physically taking a wrong turn resulting in a shocking experience or getting lost. This can also refer to mentally making a decision (change of direction) that had shocking consequences.

The conflict could have arisen because conflicting information that did not allow an important decision to be made.

Did not know whether to attack or retreat. Thrown completely off track not knowing which direction to go in. Lost.

Cardiac Muscles - Overwhelmed

A past emotional shock, conflict or traumatic event involving being overwhelmed. This can mean being emotionally overwhelmed or physically overpowered by another or situation such as being crushed.

Powerless to act. All too much.

Cervical Spine - Morals

A past emotional shock or conflict which involved being morally devalued or judged. This could also originate from a shock of realizing one's actions were immoral in some way.

It may be around personal belief - "have I enough personal power to do this".

Cranial Nerves - Danger

A past emotional shock, trauma or conflict which involved feeling in great danger and afraid. This may

involve physical danger or an emotional threat.

Feet - Move forwards

A past emotional shock or conflict involving flexibility and moving forwards. This may be physically that a body became rigid and could not move. It may mean a situation arose that involved being frighten rigid and could not move. It may refer to a situation that required a flexible approach but was met with a rigid attitude.

There may be a feeling that change (self or others) cannot happen because this would involve being adaptable and a fear of what this would mean.

A feeling of not budging.

Stubbornness through pride and ego. Not let go.

Knees - Flexibility

A past emotional shock or conflict involving flexibility. This may be physically that a body did not flex, it broke. It may mean a situation arose that involved being frighten rigid and could not move. It may refer to a situation that required a flexible approach but was met with a rigid attitude.

There may be a feeling that change (self or others) cannot happen because this would involve being adaptable and a fear of what this would mean.

A feeling of not budging.

Stubbornness through pride and ego. Not give in.

Not letting go of something such as 'what could have been if only...'

Lumbar Spine -Devalued

A past emotional shock or conflict involving having the central personality devalued. Core personality characteristics have been devalued. Feels like being hit in the back or walked over.

The devaluation may come from another or could be self imposed with a feeling of not having the personality to cope with a situation.

Ovaries/Testacies - Profound loss

A past emotional shock, conflict or traumatic event involving loss of something with a deep personal connection. This may be a child, partner, parent, friend or pet.

It could include loss of an ability such as being able to conceive, walk or losing a part of the body through a trauma including operation. A profound loss in one's life.

Pelvis, Pubic bone - Sex

A past emotional shock or conflict around sexual performance or ability to love. This may be a deep sense of not being able to adequately experience love and intimacy, either in opening to receive it or conveying it.

For men this may be about not being able to perform something that is personally important.

For women this may be about not being able to love.

Shoulder, Arm - Burdened

A past emotional shock or conflict which involved being burdened with something. The burden may be something that had to be done physically (e.g. heavy load to carry) or could be mental (e.g. private or shocking knowledge not to be divulged) or emotional (e.g. support another's emotional needs).

Skull - Intellect

A past emotional shock or conflict around intellect and reasoning. It may be that your intellectual, mental ability was directly threatened by another or there was a shocking experience of not being able to determine something through the intellect. Not being able to work it out.

Intellect can also refer to the law and justice. May relate to an unfair court case.

'Am I worthy?'

Spleen - Blood

A past emotional shock, conflict or traumatic event involving blood. This may have been a witness to an event in which blood was spilt or it could be blood loss from the self such as an injury, transfusion or operation.

Teeth - Biting

A past emotional shock, conflict or confrontation involving biting. This may involve being bitten, an inability to bite or fear of biting something. e.g. a child bitten by a dog and frightened of biting back or being bullied and frightened of retaliating.

Biting can include 'biting' metaphorically into something such as commitment e.g. feeling unable to take on something you want to.

Can be expression of forcefulness, showing teeth "I am allowed to have it.

Can be around decisions - "Do I want it or not?"

Thoracic Spine - Devalued

A past emotional shock or conflict involving having the central personality devalued. Core personality characteristics have been devalued. Feels like being hit in the back or walked over.

The devaluation may come from another or could be self imposed with a feeling of not having the personality to cope with a situation.


CEREBRAL CORTEX HOLOGRAM (CCH) - Composed of BFA, ED 3, ED 6 and ES 1 for integration of Cerebral Cortex, Heart and Matrix. The CCH Infoceutical has been developed to resolve emotional shock conflicts in the Cerebral Cortex holographic field.

Tissues matching to CCH are:

The CCH Infoceutical has been developed to assist in the correction of:

Bladder Mucosa - Mark Territory

A past emotional shock, conflict or confrontation over not knowing how to define one's position or fearful of marking one's space.

'I want to know where I stand'.

Able to define one's position.

Not being able to recognize boundaries.

Cranial Nerves - Danger

A past emotional shock, trauma or conflict which involved feeling in great danger and afraid. This may involve physical danger or an emotional threat.

Bronchial - Speak

A past emotional shock, trauma or conflict involving being frightened (terrified) and not being able to speak.

Unable to communicate.

Bronchial Mucosa - Territory Invasion

A past emotional shock, conflict or confrontation in which one's 'territory' was invaded and threatened. This may mean a physically intrusion of space (e.g. house burgled) or an area of expertise/knowledge taken over.

An outsider invading privacy such as a partner threatening to go off with someone else.

Threat to the most secure and precious things.

"I want my space".

Coronary Arteries - Territory Loss

A past emotional shock, conflict or confrontation involving the loss or threat of loss of territory, work, property, partner.

Territory includes possessions, assets and belongings in the general sense as well as a defined space such as a work space or home.

Defending, holding onto, fighting to maintain what one considers as theirs and losing.

A woman may experience this as sexual frustration where she is not accepted as a woman or possibly cannot conceive.

"I fought and lost".

Coronary Veins - Loss

A past emotional shock, conflict or confrontation involving the loss or threat of loss of territory, work, property, partner.

Territory includes possessions, assets and belongings in the general sense as well as a defined space such as a work space, home or purpose, function.

Defending, holding onto, fighting to maintain what one considers as theirs and losing.

A woman may experience this as sexual frustration where she is not accepted as a woman or possibly cannot conceive.

"I fought and lost".

Eye - Vitreous Body (Fluid) - Fear of Attack

A past emotional shock, conflict or confrontation involving being attacked or fear of being attacked especially from behind. Fear of something we cannot deal with that is threatening or lurking from behind - pursuer that cannot be shaken off.

'I think they are going to get me.'

Larynx Muscles - Speak

A past emotional shock, trauma or conflict involving being frightened (terrified) and not being able to speak.

Larynx Mucosa - Speak

A past emotional shock, conflict or confrontation involving loss of speech. This may involve a fear of unexpected danger or to be paralyzed with fear, unable to call for help. It may also involve facing a situation not knowing what to say.

Pancreas A Cells - Disgust

A past emotional shock or conflict which involved experiencing something really despicable or disgusting.

Pancreas B Cells - Fear

A past emotional shock, conflict or confrontation in which someone or something was really frightening. This may involve resisting some issue or wanting to fight against someone or something.

Rectum Mucosa - Territory / Boundary

A past emotional shock, conflict or confrontation which involved an angry exchange over defining territory and boundaries. This may be to do with not knowing where to belong, what is yours, what is not, your personal identity and boundaries with others.

Territory includes possessions, assets and belongings in the general sense as well as a defined space such as a work space, home or purpose, function.

Retina - Fear of Attack

A past emotional shock, conflict or confrontation involving being attacked or fear of being attacked especially from behind. Fear of something we cannot deal with that is threatening or lurking from behind - pursuer that cannot be shaken off.

'I think they are going to get me.'

Stomach - Bile Ducts, Pancreatic Ducts - Territory Fear

A past emotional shock, conflict or confrontation which involved a fear over defining territory and boundaries. This may be to do with not knowing where to belong, what is yours, what is not, your personal identity and boundaries with others.

Territory includes possessions, assets and belongings in the general sense as well as a defined space such as a work space, home or purpose, function.

Thyroid Excretory Duct - Powerless

A past emotional shock, trauma or conflict in which there was the experience of being powerless to react to a situation. This may have been physically powerless to prevent some incident or observing from a distance where it was not possible to do something.

Losing control in some way.

Hands being tied, helpless.

An event in which something should have been urgently done but no one did anything.

MATRIX REGULATORS

MR 1 - Super Cell Driver - Composed of Cell Driver and Source for chronic inflammation.

MR 2 - Calm Mind - Composed of ESR, ED 2 and Chill (ES 8) for an emotional shock that sets of a disease.

MR 3 - Restore Matrix - Composed of ES 13 and ES 15 for acidosis and heavy metal poisening.

MR 4 - Micro Tubule Function - Composed of MR 3 and Rejuvination for treatment of stamcells (not for depressed people).

MR 5 - Harmonize Emotions Caudate Nucleus (limbic system) - Composed of  ESR, ES 3, ES 8 and ED 2 for emotional behaviour patterns, for hearing (understanding)

MR 6 - Reconnection - Composed of Source and EI 6, 7, 8, 9 and 10, promotes bowl movement for Chronic fatique syndrom, MS, LS, benign tumors, sarcoma, hernia, HIV - AIDS syndrom and classical homeopathic miasms.

MR 7 - Calcium and Terrains - Composed of EI 6 and EI 12 for parathyroid, calculi, calcification and all types of asthma.

MR 8 - Nerve Cell Cone Regeneration - Composed of cones and protein of nerve cells for most degenerative neural diseases, autism and male impotence, use after vaccination.

MR 9 - Liberator - Composed of MR1, MR2, MR 3 and MR 5 for liberating the brain, makes you feel really good, friendly and nice.

MR 10 CNS Heart Matrix- Composed of MR 3, EI 4, EI 6 and EI 12 for uniting the Matrix, the heart and the central nervous system, to improve photon production and communication.

DISCLAIMER: NES HEALTH (Nutri-Energetics Systems®) does not diagnose, cure, prevent or treat disease. If you have a medical condition or concern, please consult a licensed medical practitioner or other appropriate healthcare professional. NES Health and its claims have not been evaluated by any government agency or regulatory organization.

Terug naar Neshealth