Positief Gezond

De Heulenaar - Praktijk voor alternatieve geneeskunde

Vergoeding meestal via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Neurolinguistisch Programmeren

NLP is een techniek die mensen helpt ten goede te veranderen.

NLP staat voor: Neuro Linguïstisch Programmeren. NLP komt uit de Verenigde Staten en is ontworpen door Richard Bandler en John Grinder. Zij ontdekten dat dat alle therapeuten die succesvol zijn bij het concreet oplossen van de problemen van hun cliënten een of andere vorm van hypnose gebruiken. NLP staat dan ook bol van allerlei hypnotische foefjes en is daarmee wellicht de meest succesvolle methode om mensen te veranderen.  Door de merkbare snelle resultaten heeft NLP in brede kring aan populariteit gewonnen. Psychologen, psychiaters, therapeuten zijn erdoor geïnspireerd en velen van hen gebruiken nu NLP-technieken in hun praktijk.

NLP houdt zich niet bezig met problemen, maar met oplossingen. Het is daarom een totaal andere manier om mensen van hun trauma’s te genezen. Met NLP is men in staat om op korte termijn het beste in zichzelf en anderen te ontdekken. NLP geeft duidelijk aan hoe je dat kunt doen en wat je ermee bereikt.

NLP geeft je tools om effectiever communiceren, beter je eigen doelen stellen, en keuzes maken. Je bent in staat om op andere manieren te kijken naar jezelf, naar anderen en naar de dingen die gebeuren. Je kan jezelf en anderen helpen om patronen in gedrag te doorbreken, gedrag te veranderen en meer bewust te leven.

Voor wie is NLP bedoeld?

NLP is voor mensen die op een of andere manier (iets) willen veranderen cq verbeteren. Veranderen kan wenselijk zijn op het persoonlijke en/of professionele vlak. Dat kan betrekking hebben op iets wat je vaak doet en voortaan wilt laten of anders voelen. Of iets wat je al heel lang wilt, maar waar je tot nu toe de kracht niet voor kunt vinden. Mensen die NLP in hun leven hebben geïntegreerd, ervaren een groter vermogen in het:

Waar gaat het over?

Iedereen heeft bij de geboorte een eigen persoonlijkheid. Deze persoonlijkheid is nog niet volgroeid, maar ontwikkelt zich door wat we in de loop van ons leven meemaken. Elk mens doet zijn ervaringen op via de vijf zintuigen: kijken, luisteren, voelen, proeven of ruiken. Het opdoen en verwerken van ervaringen verloopt via drie kanalen:

Neuro Het zenuwstelsel waarmee ervaringen worden ontvangenen via de 5 zintuigen worden verwerkt

Linguïstisch Verbale en non-verbale communicatiesystemen waarmee de zintuiglijke waarnemingen worden gecodeerd en georganiseerd en daardoor betekenis krijgen.

Programmeren De vaardigheid om onze communicatieve en zintuiglijke systemen zo te organiseren dat we specifieke doelen en resultaten kunnen bereiken. Positief van uitgangspunt.

NLP gaat er vanuit dat ieder mens in staat is om echt te genieten van het leven. Als de mens dit niet meer kan, is hem onderweg iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd. NLP leert ons weer aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens, en levert de gereedschappen die de volgorde en intentie waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen of ervaren, kunnen veranderen.

Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren, en daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen.

Het gaat bij NLP niet zozeer om de herinneringen, maar om hoe deze ervaringen de kwaliteit van het bestaan vandaag beïnvloeden. En hoe je daar zelf verandering in kan brengen.  

Hypnosetherapie

De term hypnose is afkomstig van het Griekse woord hypnos, dat slaap betekent. Hypnose mag dan misschien enigszins op slapen lijken, maar het heeft meer te maken met de ontspannen toestand van de cliënt. Tijdens die ontspanning ben je je over het algemeen volledig bewust van wat de therapeut zegt en van wat hij tijdens de sessie beleeft. Bij hypnose denken mensen vaak aan priemende blikken die je in een zeer diepe slaap brengen. Zeker, er bestaan methodes om een persoon in zo'n diepe trance te brengen die hem willoos maken en in een staat van tijdelijk geheugenverlies brengen. Hier wordt echter tijdens de sessie geen gebruik van gemaakt. Simpelweg omdat het effect geen extra positieve resultaten geeft!

Hypnose therapie biedt een groot aantal technieken om je te ontspannen en je in contact te brengen met je onderbewustzijn. Het verwerken van trauma's, het opruimen van ingesleten patronen en het veranderen van ongewenst gedrag betekent vaak dat je terug moet gaan naar je verleden. Daarom wordt bij hypnosetherapie vaak gebruik gemaakt van regressie. Met regressietechnieken breng je verborgen herinneringen en weggestopte traumatische ervaringen naar boven en ruim je ze op. De hypno- en regressietherapeut spoort oude patronen en negatieve reacties op. Al tijdens de sessies begint het verwerkingsproces. De suggesties die je krijgt brengen een veranderingsproces op gang en bevrijden je van obstakels uit het verleden. Zo kan je je vrijer en zelfverzekerder gaan voelen. Met regressietechnieken ben je in staat tot de bron van de problemen te komen en deze blijvend op te lossen.

De oorsprong van hypnose, waarvan regressie vaak deel uitmaakt, vinden we terug in heel oude beschavingen. De eerste geschriften die melding maken van trance of hypnose stammen uit 600 voor Christus. In deze oude teksten wordt melding gemaakt van het vermogen om iemand met de stem in een soort slaap te brengen, waardoor 'de waarheid' aan het licht kwam. Ook in de Indiase, Chinese en Egyptische cultuur werden mensen in een trance gebracht, vaak door de macht van de stem en soms met voorwerpen zoals slingers, of door ritmisch met een stok op een steen of een metalen voorwerp te tikken. De lange geschiedenis en de vele toepassingen tonen aan dat hypnose zeer krachtig is. Door onderzoek hebben we ontdekt hebben dat hypnose en regressie aangewend kunnen worden voor positieve gedragsverandering en de verwerking van het verleden. Een ander positief aspect is dat hypnose gebruikt kan worden bij pijnbestrijding. Hypnose kan werken als een soort plaatselijke of zelfs algehele verdoving.