Positief Gezond

De Heulenaar - Praktijk voor alternatieve geneeskunde

Vergoeding meestal via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Einstein, Tesla, en Quantum fysica hebben aangetoond dat de bouwstenen van het universum op het subatomaire niveau opgebouwd zijn uit vibrerende strengen energie. Elke cel, ieder orgaansysteem, zelfs ons hele fysieke lichaam, is omgeven door een eigen energieveld. Alle fysieke, mentale, emotionele en spirituele zaken, zelfs condities als gezondheid en ziekte, zijn in de basis vibraties. Daarom is het leven dat wij ervaren slechts een reflectie van onze eigen vibrationele essentie.


In 1953 trok het onderzoek van James Watson en Francis Crick, de aandacht van de gehele moderne wetenschap. Hun studie naar de eigenschappen van DNA, veroorzaakte de huidige vaststaande overtuiging dat onze genen onze biologie bepalen en dat die het fundament vormen waarop de moderne geneeskunde is gebaseerd. Een van de grootste struikelblokken op de weg naar genezing bestaat uit de overtuiging dat wij slachtoffer zijn van onze genen, en dat dit een niet te veranderen gegeven is. De nieuwe wetenschap epigenetics heeft inmiddels aangetoond dat andere factoren als omgeving, voeding en hoe wij in het leven staan, belangrijker bij het ontstaan van ziekten zijn dan onze genen.


Ondanks dat voeding en lifestyle voor het overgrote deel onze gezondheid bepalen zijn het merendeel van onze klachten mede gerelateerd aan onverwerkte emoties en ongunstige verwachtingen. Ieder (voor)oordeel dat wij hebben is gerelateerd aan een vibrationeel patroon. Deze door onszelf gecreëerde frequenties hebben een effect op ons DNA, en daardoor op ons lichaam, maar ook op de wereld om ons heen. Steeds vaker wordt aangetoond dat subatomaire deeltjes in onze cellen informatie kunnen ontvangen en uitzenden. Door beperkende overtuigingen los te laten en ons te richten op het hartchakra gaan we resoneren met de nieuwe tijd. Het blijkt onstellend makkelijk om een leven van liefde en vertrouwen te creëren als we ons eenmaal bewust worden van onze omgeving, onze perceptie, onze gedachten en intenties. Als we in staat zijn om ons bewustzijn te richten op liefde en vertrouwen, veranderen we onze werkelijkheid en creëren een doorgang naar andere dimensies. Onze verwachtingen, gedachten, gebeden en intenties hebben een zeer sterk effect op niet alleen onze gezondheid, maar ook op de wereld om ons heen.


Nobelprijswinnaar Max Planck, een van de grondleggers van de Quantum theorie, gelooft dat alle materie een projectie van onbewuste en bewuste verwachtingen is. Deze scheppende kracht brengt een vibratie tot stand in het subatomaire niveau van de fysieke wereld die zich vervolgens als realiteit in het fysieke domein manifesteert. De Quantum theorie vertegenwoordigt een revolutionaire verandering in ons begrip van de werkelijkheid.


Rupert Sheldrake, één van 's werelds meest innovatieve biologen, bracht een revolutie in het wetenschappelijke denken teweeg met zijn visie van een levend, zichzelf ontwikkelend universum met een eigen geheugen ofwel morfogenetische energieveld.


DNA is het genetisch materiaal dat de blauwprint vormt van alle levende organismen op aarde, bijna iedere cel in ons lichaam is opgebouwd uit DNA. De moderne wetenschap beschouwt 3% van ons DNA als de basis van alle genetische coderingen in ons lichaam, de overige 97% wordt gezien als junk-DNA. Recente informatie suggereert echter een hoger doel voor het zg. junk-DNA, namelijk het ondersteunen van een multidimensionaal bewustzijn. Op het fysieke niveau ervaren we slecht een zeer klein gedeelte van de werkelijkheid, door ons bewustzijn te verruimen en ons DNA te activeren zijn we in staat een groter deel van de werkelijkheid te ervaren.


Als multidimensionale wezens, zijn al onze zintuigen en vaardigheden ontwaakt en hebben we een tweede neurologisch netwerk op fijnstoffelijk etherisch niveau ontwikkeld. Dit tweede neurologisch netwerk stelt ons in staat om meerdere dimensies tegelijk te ervaren. We kunnen horen, zien en communiceren met ons hogere zelf en andere entiteiten in die dimensies.


Op dit moment bevinden we ons in een transitieperiode, waarbij bij veel mensen het slapende DNA, ook wel schaduw-DNA genoemd, wordt geactiveerd. Dit ontwaken van het DNA zorgt ervoor dat de mensheid een stap verder in haar ontwikkeling komt.


De intelligentie van het hart.


DNA werkt als een soort van biologische quantumveldcomputer die ons verbindt met de energie van het hart. Het hart is een belangrijke toegangspunt waarin informatie uit de hogere dimensies wordt gekoppeld aan het fysieke menselijke systeem met inbegrip van ons DNA. Wanneer onze intentie via, meditatie, visualisatie en/of gebed op genezing richten, activeren we een "stemvork" die genezende vibraties door het lichaam en de wereld stuurt.


De kunst van DNA-activatie and Healing.


Alle cellen in ons lichaam werken samen ten gunste van ons lichaam en de wereld om ons heen. Deze kennis maakt het mogelijk onszelf en de wereld te veranderen omdat we de macht hebben om elk proces te beïnvloeden. De wetenschap van de epigenetica bevestigt dat onze intenties onze gezondheid beïnvloeden en DNA-activatie tot stand brengen. Dus neem de tijd om met je cellen en de wijsheid van je hart in contact te komen, want "Uiteindelijk is alleen liefde sterk genoeg om door de wolken van illusie te schijnen."


Wat kunnen we zelf doen om ons DNA te ontwaken?


Allereerst helpt het om je informeren over zaken als esoterie, natuurgeneeskunde, frequenties, emoties, de kracht van gedachten etc. Mijn web staat vol met wetenswaardigheden en linken die je kunnen helpen ontvankelijk te worden voor de vibraties van de nieuwe tijd. Een belangrijke rol is m.i. weggelegd voor de pijnappelklier. Binnen de pijnappelklier bevindt zich een cel die de meestercel genoemd wordt, het is deze cel die het hart, het activatiecentrum, vormt voor alle andere cellen in het lichaam, binnen deze cel wordt ook de DNA-activering mogelijk gemaakt.


Meditatie en visualiseren kunnen ingezet worden om de meestercel te activeren. Aarden, ofwel het één worden met moeder aarde, en de Schumann Frequentie is ook een manier om mee te gaan resoneren met de nieuwe tijd, de Schumann resonantie is de laatste decennia sterk verhoogd. Chris Thomas, healer en schrijven van vele boeken m.b.t. Healing en het pad van de mensheid gelooft dat de verhoogde Schumann resonantie de mensheid de kans biedt om hun hoger bewustzijn, ofwel hun totale ziel, in het lichaam te integreren.


Chris Thomas with Lisa Harrison


Unlocking Your Dormant DNA


In de praktijk betekent het ontwaken en activeren van DNA een overgang van 2 naar 12 strengen DNA.


Wat betekent een DNA upgrade van 2 naar 12 strengen DNA?


Paar 1: Fysiek DNA

Voorheen was enkel dit paar DNA strengen actief. Het DNA zoals wij dat kennen vormt de basis van ons fysieke lichaam en alle erfelijke aspecten (zoals ouder worden, predispositie voor ziekten, metabolisme, haarkleur enzovoorts).


Paar 2: Etherisch DNA

Dit paar omvat het reservoir van onze emotionele genetische aspecten, ook uit vorige levens, zoals hoe we individueel reageren op emotionele patronen, nu en in het verleden.


Paar 3: Mentaal DNA

Dit DNA paar omvat de genetische aspecten, die direct relateren aan hoe we onze mentale energie transformeren naar lineair, logisch, intuïtief, emotioneel of artistiek denken.


Paar 4: Anima DNA (Ziel DNA)

In deze 2 DNA strengen liggen Karma (levenslessen) en Dharma (levensmissie) besloten evenals alle huidige open projecten van de ziel, waaraan we tijdens ons leven werken.


Paar 5: Astraal DNA

In dit deel van het DNA liggen de elektromagnetische invloeden van ons zonnestelsel besloten versus de planetaire invloeden op het moment van geboorte (astrologische constellatie versus plaats en tijd van geboorte)


Paar 6: Kosmisch DNA

In dit DNA paar wordt ons potentieel om onszelf te creëren vastgelegd van waaruit we direct verbinding maken met het universum en de scheppende krachten, zodat we zelf kunnen scheppen en creëren.


Wat zijn de symptomen van DNA activatie en ascensie?

Activatie van het schaduw DNA kan een enorme fysieke, emotionele en spirituele rollercoaster zijn voor mensen, die hiermee onverwacht te maken krijgen.


Bron:http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/spiritueel/65741-dna-activatie-12-strengen-dna-activatie-en-upgrade.html