Vergoeding vaak via aanvullende verzekering
Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing Verwijskaart niet nodig

Fasciale therapie of fascietherapie is werken met de fascie van het lichaam.


Fascia is het weefsel dat alle spieren en organen omhult en alles in het lichaam met elkaar verbindt, het omhult onze hersenen, ons ruggenmerg, onze organen en onze spieren. In de loop van ons leven zullen meer en meer restricties zich inbedden in de fascia waardoor men korter en stijver wordt.


Men denkt bij pijn vaak aan beknelde zenuwen, maar pijn wordt veel vaker vanuit restricties in de fascia gegenereerd.


Met fascietherapie wordt de fascia zodanig bewerkt dat er structurele veranderingen in optreden en de fascia weer soepel wordt. Het lichaam is dan weer in staat om een goede houding aan te nemen. Emoties kunnen losgelaten worden, pijn en oud zeer verdwijnen, men gaat weer lekker in zijn vel zitten en kan makkelijker bewegen.


Er bestaan verschillende stromingen m.b.t. tot fasciaal werk t.w.Hoe je ook tegen het ontstaan van deze restricties aankijkt, de ervaring leert dat door het manipuleren van de fascia het niet alleen mogelijk wordt een goede houding aan te nemen en een grotere bewegingsvrijheid te verkrijgen waardoor chronische pijn vermindert of verdwijnt maar dat mensen tevens vrijer en gelukkiger worden.  Aan de andere kant is het ook zo dat als mensen beter met hun emoties om leren gaan hun houding sterk verbetert!


In mijn praktijk pas ik zowel emotioneel als structureel fasciaal werk toe.